Polska
kontakt@doradcaprow.pl

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnictwo zrównoważone ma być dotowane w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego . Rolnictwo zrównoważone ma promować racjonalne stosowanie nawozów przez co ograniczy się negatywny wpływ rolnictwa na środowisko oraz stosowanie prawidłowego doboru i następstwa roślin w postaci płodozmianu. Do wymogów rolnictwa zrównoważonego zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych […]

PROW 2014 -2020 a usługi doradcze

W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców. Doradztwo ma być dostosowane do indywidulanych potrzeb rolników lub grupy rolników, właścicieli lasów, dodatkowo działanie to ma doskonalić zawodowo doradców w zakresie obszarów, w ramach, których świadczone będą usługi […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych będzie 3 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020. Do najważniejszych zadań pakietu będzie zachowanie i zwiększenie powierzchni sadów dawnych odmian drzew owocowych. Do wymogów pakietu 3  zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha •    Płatność będzie przysługiwać do […]

PROW 2014-2020 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu należy: poprawa bytowania zagrożonych gatunków ptaków oraz ochrona cennych siedlisk poprzez stosowanie tradycyjnych, ekstensywnych sposobów użytkowania tych siedlisk. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni […]

PROW 2014-2020 – Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5 Cenne siedliska  poza obszarami  Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020. Do głównych zadań tego pakietu należy: ograniczenie nawożenia, stosowanie odpowiednich ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu na łąkach i pastwiskach cennych przyrodniczo a znajdujących się poza obszarami Natura 2000. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dofinansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekosystemów, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich a także produkowanie nasion lokalnych lub starych odmian roślin uprawnych oraz produkcja materiału siewnego Do wymogów pakietu zaliczy się: […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie finansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez po przez hodowlę lokalnych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz obranych programem ochrony zasobów genetycznych. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa […]

PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne

Według projektu PROW 2014-2020 rolnictwo ekologiczne będzie odrębnie dotowanym działaniem. Głównym zadaniem rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolnika, który postanowi utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy w ramach rolnictwa ekologicznego będą podlegać kontrolom jednostek certyfikujących. W ramach działania rolnictwo ekologiczne będzie można skorzystać z pakietów: •    Pakiet 1. Uprawy […]

PROW 2014-2020 – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

W nowym PROW 2014-2020 rolnicy zajmujący się przetwarzaniem własnych produktów będą mogli skorzystać z działania: przetwórstwo i marketing produktów rolnych. O pomoc będzie mógł się starać rolnik, domownik, małżonek rolnika ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS – dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W […]

Pieniądze dla Polski w ramach WPR 2014-2020

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa Unia Europejska wypłaci ze swojego budżetu Polsce 114 mld euro w tym 82,5 mld euro na politykę spójności natomiast 32,1 mld euro przeznaczone będzie na politykę rolną. Pieniądze zostaną rozdysponowane na: •    Płatności bezpośrednie – 23,7 mld euro •    PROW – 13,5 mld euro •    Polityka spójności – 5,2 mld euro […]

What We Do

For the successful execution of a project, effective planning is essential. Those involved with the design and execution of the infrastructure.

1

Planning

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
2

Constructing

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.
3

Rebuilding

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Why Choose Us x

Professional Staff

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

On Time Completion

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Save Time and Money

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

No Hidden Cost

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Detailed Estimated

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Zero Complaints

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Recent Works x

What They Says x

They were so friendly and it was pleasure to get my tasks done. I'm very happy with services their provided. I will recommend this company to my family and friends. Their works is professional and their pricing was competitive. Alex, Customer
A wonderful works, Thank you! The best construction company in town as it proved by quality of works and services. Their services make my feel so special. I always enjoy coming here, i would definitely return for future projects. Ben, Customer

Our Team x

Ben Sheridan

Founder & CEO

Sophie Lana

Founder & CEO

James Hoult

Project Manager

Oscar Helman

Construction Manager

Fun Facts

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore.

0

Hours of Works

0

Projects Complete

0

Slice of Pizza

0

Cups of Coffee