Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Uprawa medycznej marihuany

Pomimo zakazu wielu Polaków decyduje się na uprawianie konopi w celu pozyskania medycznej marihuany. W znacznym stopniu ułatwia im to istniejąca luka prawna – w Polsce nielegalne jest posiadanie krzaka konopi, natomiast jeśli posiadasz nasiona konopi nie popełniasz wykroczenia, nie jest karane posiadanie nasion marihuany, można je w pełni legalnie kupić w wyspecjalizowanych sklepach internetowych, w całym kraju.

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnictwo zrównoważone ma być dotowane w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego . Rolnictwo zrównoważone ma promować racjonalne stosowanie nawozów przez co ograniczy się negatywny wpływ rolnictwa na środowisko oraz stosowanie prawidłowego doboru i następstwa roślin w postaci płodozmianu. Do wymogów rolnictwa zrównoważonego zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych […]

PROW 2014 -2020 a usługi doradcze

W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców. Doradztwo ma być dostosowane do indywidulanych potrzeb rolników lub grupy rolników, właścicieli lasów, dodatkowo działanie to ma doskonalić zawodowo doradców w zakresie obszarów, w ramach, których świadczone będą usługi […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych będzie 3 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020. Do najważniejszych zadań pakietu będzie zachowanie i zwiększenie powierzchni sadów dawnych odmian drzew owocowych. Do wymogów pakietu 3  zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha •    Płatność będzie przysługiwać do […]

PROW 2014-2020 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu należy: poprawa bytowania zagrożonych gatunków ptaków oraz ochrona cennych siedlisk poprzez stosowanie tradycyjnych, ekstensywnych sposobów użytkowania tych siedlisk. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni […]

PROW 2014-2020 – Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5 Cenne siedliska  poza obszarami  Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020. Do głównych zadań tego pakietu należy: ograniczenie nawożenia, stosowanie odpowiednich ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu na łąkach i pastwiskach cennych przyrodniczo a znajdujących się poza obszarami Natura 2000. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dofinansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekosystemów, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich a także produkowanie nasion lokalnych lub starych odmian roślin uprawnych oraz produkcja materiału siewnego Do wymogów pakietu zaliczy się: […]

PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie finansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez po przez hodowlę lokalnych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz obranych programem ochrony zasobów genetycznych. Do wymogów pakietu zaliczy się: •    Posiadanie gospodarstwa […]

PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne

Według projektu PROW 2014-2020 rolnictwo ekologiczne będzie odrębnie dotowanym działaniem. Głównym zadaniem rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolnika, który postanowi utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy w ramach rolnictwa ekologicznego będą podlegać kontrolom jednostek certyfikujących. W ramach działania rolnictwo ekologiczne będzie można skorzystać z pakietów: •    Pakiet 1. Uprawy […]

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki.

ARiMR

to Agencja Płatnicza jej zadaniem jest przyjmowanie wniosków. I obsługa płatności. Nie została stworzona do doradzania jak wypełniać wnioski. Na naszej stronie znajdziesz mapkę, poszukaj naszego doradcę na swoim terenie lub w pobliżu.

Rolnictwo

Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie żywności. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

Programy, dopłaty, pakiety, płatności rolnośrodwiskowe x

Program rolnośrodowiskowy

Głównym zadaniem programów rolnośrodowiskowych jest redukcja negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i maksymalizacja jego pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną i krajobraz obszarów wiejskich .

Pakiety rolnośrodowiskowe

Program rolnośrodowiskowy obejmuje 8 przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, zwanych dalej pakietami rolnośrodowiskowymi, w zakres których wchodzi 45 wariantów, do których przysługuje płatność rolnośrodowiskowa.

Ochrona środowiska

Pakiety rolnośrodowiskowe są związane z gospodarowaniem rolniczym ukierunkowanym na ochronę środowiska, zachowanie siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz zachowaniem zasobów genetycznych roślin i zwierząt gospodarskich.