Archiwum Wiadomości PROW

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Rolnicy muszą niezwłocznie zgłaszać do ARiMR szkody spowodowane w gospodarstwach przez działanie siły wyższej, np. wymarznięcia czy gradobicia

Od nowego roku szkolnego zmieni się system kształcenia zawodowego

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Dzięki środkom wypłacanym przez ARiMR polska wieś jest coraz bogatsza i korzystnie się zmienia

ARiMR rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy na ponowne obsianie pól na których m.in. wymarzły uprawy

ARiMR podsumowuje kampanię przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Ponad 1,3 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013 firmom inwestującym w przetwórstwo żywności

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z PO RYBY 2007-2013 na inwestycje w rybołówstwie śródlądowym

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Ponad 35 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

11 czerwca zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2012 r

Ostateczny termin złożenia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych upływa 11 czerwca

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy z PO RYBY 2007-2013 na inwestycje w rybołówstwie śródlądowym

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy na ponowne obsianie pól na których m.in. wymarzły uprawy

Ponad 14 miliardów złotych wypłaciła, na razie, ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Blisko 14 miliardów złotych wypłaciła, na razie, ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Ostateczny termin złożenia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych upływa 11 czerwca

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 - 2013

Do 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

Do 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy

15 maja minął podstawowy termin złożenia wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

15 maja - ostatni dzień, kiedy można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Tylko do wtorku można składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Blisko 13,9 miliarda złotych wypłaciła, na razie, ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 - 2013

Od nowego roku szkolnego zmieni się system kształcenia zawodowego

Ponad 33,8 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 -2013

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

TVP INFO we współpracy z ARiMR pokaże efekty wdrażania PROW na lata 2007 - 2013

Ponad 13,6 miliarda złotych wypłaciła, na razie, ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

ARiMR będzie miała więcej pieniędzy na dopłaty do kredytów preferencyjnych udzielanych rolnikom

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

ARiMR wspiera rozwój sektora rybackiego i dba o równowagę w ekosystemie

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Minister Rolnictwa Marek Sawicki zapowiada rządową pomoc dla rolników którym wymarzły uprawy

Będą dodatkowe pieniądze dla producentów wysokiej jakości wołowiny z certyfikatem QMP

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki chce wprowadzić nową pomoc dla rolników, którym wymarzły uprawy

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Już czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na grunty zalesione w ramach PROW 2007 -2013

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013.

Dar serca od ARiMR dla dzielnych strażaków z OSP Szczekociny

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

ARiMR przypomina, że wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe

Są pieniądze dla wszystkich młodych rolników, którzy w 2011 roku złożyli wnioski w ARiMR o przyznanie im premii "na start"

Agencja rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Zbliża się czas na złożenie wniosków o wypłatę wsparcia na zalesione grunty

ARiMR przypomina, że wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe

ARiMR przypomina, że wypalanie traw przez rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą za to sankcje finansowe

Ponad 31,7 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

Została opublikowana lista przysługiwania pomocy na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Ponad 31,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

"Duży może więcej" - ARiMR wspiera Grupy producentów rolnych i producentów owoców i warzyw

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Cross-compliance

Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012r.

Już ponad 2,4 miliarda zł. otrzymały z ARiMR grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy i organizacje producentów owoców i warzyw

Trwa realizacja dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Jakość, która się opłaca - pieniądze dla rolników produkujących żywność wysokiej jakości

Ponad 30,7 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Ponad 30,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiega zgodnie z planem

ARiMR realizuje dopłaty bezpośrednie za 2011 r.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Ponad 28,7 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

W przyszłym roku wnioski o dofinansowanie dostępu do płatnych usług doradczych będą przyjmowane od 2 stycznia

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Ponad 554 tys. rolników otrzymało z ARiMR 919 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą nie związaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego została opublikowana

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Ponad 28 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

ARiMR przystępuje do zawierania umów na dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w 2012 r.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

530 tys. rolników otrzymało z ARiMR blisko 861 mln zł w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

ARiMR wydaje rolnikom decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2011 r.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Blisko 28 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

476 tys. rolników otrzymało z ARiMR 760 mln zł w w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

ARiMR rozpoczęła wydawanie rolnikom decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2011 r.

ARiMR opublikowała listę określającą kolejność przysługiwania pomocy na działalność pozarolniczą związaną z wytwarzaniem biogazu

Ponad 27,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

ARiMR rozpoczęła wydawanie rolnikom decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2011 r.

ARiMR ustaliła kolejność w jakiej przysługiwała będzie pomocy mikroprzedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć nowe miejsca pracy na wsi

14 listopada ARiMR zakończy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej.."

Od 10 listopada m.in. grupy producentów rolnych mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej.."

684 miliony złotych przekazała ARiMR 434 tys. rolników w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Minął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

609 milionów złotych przekazała ARiMR 391 tys. rolników w ramach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

Ponad 512 milionów złotych przekazała ARiMR 344 tys. rolników w pierwszych dniach realizacji dopłat ONW za 2011 r.

Od 20 października wnioski o przyznanie pomocy z działania "Zwiększanie wartości dodanej.." mogą składać wyłącznie podmioty skonsolidowane

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na działalność pozarolniczą niezwiązaną z wytwarzaniem biogazu rolniczego

ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich

Jest jeszcze więcej pieniędzy na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

We wrześniu dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013 na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi.

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin

W połowie września rusza radiowo- telewizyjna kampania ARiMR promująca efekty PROW 2007 - 2013.

Około 26 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Nowy nabór wniosków o wsparcie na zakładanie działalności innej niż rolnicza w ramach PROW.

Już ponad 130 miliardów złotych trafiło do polskiego sektora rolno-spożywczego za pośrednictwem ARiMR

Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach działań PROW 2007 - 2013

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc na zalesianie

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Ponad 24,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13. W Polsce działa 336 takich grup.

Blisko 24,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

ARiMR wznowiła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie floty rybackiej do możliwości połowowych

Uwaga właściciele lasów zniszczonych przez ulewne deszcze i huragany

Ponad 24,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Tylko do 1 sierpnia ARiMR przyjmuje w tym roku wnioski o pomoc na zalesianie

Do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Blisko 24,3 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Do 29 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie z PROW 2007 - 2013 na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Od 18 lipca ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Ponad 24,1 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Od 1 sierpnia ARiMR wznawia przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie floty rybackiej do możliwości połowowych

Priorytety polskiej prezydencji zaprezentowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Blisko 24,1 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Od 18 lipca ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

1,8 miliarda złotych zostało zakontraktowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13.

Ponad 24 miliardy złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

Od 18 lipca ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Ponad 12,54 miliarda zł wypłaciła ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Blisko 23,8 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

24 czerwca zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Dopłaty do materiału siewnego: Koniec przyjmowania wniosków jest bliski

500 tys. zł dla rolników na biogazownię

24 czerwca kończy się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom.

Ponad 12,5 miliarda zł wypłaciła ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Ponad 23,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku na taką pomoc ARiMR ma 500 milionów zł.

Jutro czyli 10 czerwca mija ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Ponad 12,48 miliarda zł wypłaciła ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r.

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

10 czerwca mija ostateczny termin na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r.

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

Blisko 23,2 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Będzie pomoc z PROW na lata 2007-13 dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków

Korzystne zmiany w zasadach dofinansowania dostępu do płatnych usług doradczych

Ponad 23 miliardy złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

16 maja minął podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2011 rok

Ponad 12,4 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

Ponad 22,9 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku na taką pomoc ARiMR ma 500 milionów zł.

Blisko 12,4 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

16 maja minął podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2011 rok

Ponad 22,8 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Dziś mija podstawowy termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2011 rok.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie

Tylko tydzień został na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

1,7 miliarda złotych zostało zakontraktowane przez ARiMR w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Trwa nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku na taką pomoc ARiMR ma 500 milionów zł.

Tylko 2 tygodnie zostały na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Uwaga! Zniszczone przez powódź gospodarstwa odbudowane ze środków PROW 2007 - 2013 muszą być ubezpieczone

Ruszył nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

22,32 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

22,3 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

12,17 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

22,2 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Od 26 kwietnia nowy nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Od 26 kwietnia nowy nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Polska jest liderem w realizacji PROW 2007 - 2013.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Dobre wiadomości dla "mikroprzedsiębiorców".

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Ponad 11,93 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

21,7 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Ponad 11,33 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

Od 26 kwietnia nowy nabór wniosków na Młodego Rolnika

Ponad 21,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Są pieniądze na premie dla wszystkich "młodych rolników", którzy złożyli wnioski o wsparcie w 2010 roku, a niebawem nowy nabór wniosków.

Premie dla "młodych rolników" po nowemu

Ponad 11,26 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

21,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Zmiany w "Programie rolnośrodowiskowym"

11,24 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

Od dzisiaj można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Ponad 11,1 miliarda zł trafiło do rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 rok

1,24 miliarda zł. dopłat ONW za 2010 r. wypłaciła ARiMR rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach np. na słabych glebach

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Ponad 1,2 mln rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 rok

Ruszył pierwszy etap składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

1,2 mln rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 rok

Trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

W tym roku ARiMR przyjmie wnioski o dopłaty bezpośrednie także przez Internet

21 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13

Od 2004 roku polska wieś otrzymała - za pośrednictwem ARiMR - ponad 100 miliardów złotych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Ponad 20,6 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Rada Ministrów uchwaliła projekt zmiany PROW 2007-2013

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-13

Około milion rolników otrzymało z ARiMR dopłaty bezpośrednie za 2010 r.

Blisko 7,7 miliarda złotych przekazała ARiMR rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Dzisiaj rozpoczyna sie kolejny nabór nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

Blisko 20,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Szkolenia z organizacji sprzedaży internetowej

Renty strukturalne w 2010 r.

Więcej aktualnościPatronat medialny