Archiwum Wiadomości PROW

Będą dodatkowe pieniądze dla producentów wysokiej jakości wołowiny z certyfikatem QMP

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wpisanie systemu QMP do krajowych systemów jakości, objętych wsparciem finansowym w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Komisja Europejska zaakceptowała również zaproponowaną przez Polskę kwotę wsparcia w wysokości 2386 zł rocznie na gospodarstwo.

Taka pomoc będzie mogła być wypłacana rolnikowi przez ARiMR w ciągu pięciu kolejnych lat uczestnictwa w systemie QMP. Wsparcie będzie przeznaczone na pokrycie większych kosztów hodowli, przeprowadzenie niezbędnych kontroli przez niezależnych specjalistów, potwierdzających specjalnym certyfikatem, że produkcja wołowiny przebiegała w gospodarstwie z przestrzeganiem wszystkich "reżimów" tego programu. A główne wymogi  systemu QMP stanowią: odpowiednia rasa bydła lub jej krzyżówka, ściśle określony wiek ubijanych zwierząt oraz sposób ich utrzymania, przede wszystkim żywienie naturalnymi paszami, zapewnienie zwierzętom odpowiednio długiego przebywania na świeżym powietrzu i nie narażanie ich na stres. Preferowane są takie rasy jak: Limousine, Charolaise, Angus, Hereford, Salers, Simentaler oraz krzyżówki ras mięsnych, w których komponent ojcowski stanowią rasy mięsne. Natomiast wymagany wiek bydła mięsnego przy uboju QMP to: dla wołowiny, nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 16 miesięcy w przypadku buhajów oraz nie więcej niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców, a dla młodej wołowiny wiek ten wynosi od 8 do 12 miesięcy.

Zachęcamy rolników do zainteresowania uczestnictwem w systemie jakości wołowiny kulinarnej QMP, bo opłacalność jej produkcji wzrośnie. Taka wołowina jest też doceniana przez konsumentów w kraju i za granicą. Soczysta, krucha i smaczna wołowina coraz częściej gości na naszych stołach, zwłaszcza w rodzinach gdzie dba się o zdrowie. Z danych Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego wynika, że sprzedaż wołowiny QMP wzrosła w Polsce w 2011 roku aż o 296 proc w stosunku do roku poprzedniego. Również zapotrzebowanie kontrahentów zagranicznych na polską, certyfikowaną wołowinę jest coraz większe.

System QMP jest otwarty dla wszystkich producentów. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie tylko certyfikatu jakości zgodności ze standardami QMP. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji będzie wspierała finansowo starania o zdobycie tego certyfikatu. Nastąpi to po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo  rolników w systemach jakości żywności"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W najbliższy poniedziałek 2 kwietnia br. więcej szczegółów na temat wsparcia dla producentów wysokiej jakości wołowiny z certyfikatem QMP przekażą na wspólnej konferencji prasowej w resorcie rolnictwa: wiceminister Tadeusz Nalewajk i prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki.

ARiMRWszystkie wiadomości archiwalne


Patronat medialny