Dopłaty bezpośrednie 2015

Ostateczną propozycję podziału pieniędzy na dopłaty bezpośrednie na lata 2015 -2020 wysłał resort rolnictwa do Brukseli.

Rolnicy, którzy w 2014 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, tak jak dotychczas otrzymają  od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym.
Wnioski rolnik będzie musiał składać do Biur Powiatowych ARiMR.

Terminy przyjmowania wniosków nie ulegną zmianie, czyli każdy rolnik zobowiązany będzie do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 czerwca.

Najistotniejszą zmianą w systemie płatności bezpośrednich będzie rodzaj płatności, o które rolnik będzie mógł się ubiegać.

Rodzaje dopłat bezpośrednich od 2015 roku:
•    Jednolita Płatność obszarowa (JPO)
•    Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność na zazielenienie)
•    Płatność dla młodych rolników
•    Płatność dodatkowa
•    Płatność związana z produkcją
•    Płatność w ramach wsparcia krajowego

Zgodnie z ustaleniami dopłaty bezpośrednie będą nieco wyższe niż za 2014 rok i bardzo zbliżone do dopłat z roku 2013.


Masz więcej pytań?

Zadzwoń Tel.: 61 28 28 847


 Patronat medialny