Info - nie tylko PROW

Tutaj znajdziesz przydatne informacje na tematy związane z rolnictwem:

Programy, dopłaty, pakiety, płatności rolnośrodowiskowe

Rolnictwo ekologiczne

ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARR - Agencja Rynku Rolnego

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Cross-compliance cz. I

Cross-compliance cz. II

Systemy doradztwa rolniczego

Dopłaty bezpośrednie

Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich

Państwowe doradztwo rolnicze - ODR

Agroturystyka

Wysokość dopłat bezpośrednich - stawki

Prywatne doradztwo rolnicze

Średnia wielkość gospodarstw

Jednolita płatność obszarowa

Dopłaty dla rolników

Pomoc dla rolników

PROW 2007-2013

Poszukiwani pracownicy do nowo otwartych biur w całej Polsce.

Praca dla pomocy biurowej, sprzedawców, doradców klienta.

 Patronat medialny