Płatności rolnośrodowiskowe 2015

W 2015 roku rolnik będzie mógł przystąpić po raz pierwszy do programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz programu rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.

Pakiety rolnośrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020:

•    Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
•    Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
•    Pakiet 3 Zachowanie sadów tradycyjnych i odmian drzew owocowych
•    Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach NATURA 2000
•    Pakiet 5 Cenne siedliska poza obszarami NATURA 2000
•    Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
•    Pakiet 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Dodatkowo w ramach PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł przystąpić do odrębnie wydzielonego programu rolnictwo ekologiczne w ramach, którego będę następujące pakiety:

•    Uprawy rolnicze
•    Uprawy warzywne
•    Uprawy zielarskie
•    Uprawy sadownicze
•    Uprawy paszowe na gruntach ornych
•    Trwałe użytki zielone
 

Masz więcej pytań?

Zadzwoń Tel;:61 28 28 847
 Patronat medialny