Wiadomości PROW

ARiMR ogłasza terminy naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo i obrót rybami i ich przetworami oraz na przedsięwzięcia wodno-środowiskowe

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na takie przedsięwzięcia zostanie przeprowadzony od 25  lipca  2012 r. do 23 sierpnia  2012 r. Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli do 7 sierpnia 2012 r. wnioski o wsparcie mogą składać jedynie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Po upływie tego terminu wnioski będą mogły składać także inne podmioty.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowały  oddziały regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami, w którym będzie realizowana operacja.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania limitu środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

To nie jedyny nabór wniosków prowadzony przez ARiMR w tym terminie. Bowiem także od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r., w swoich oddziałach  regionalnych Agencji, wnioski będą mogły składać osoby zainteresowane wsparciem z PO Ryby 2007-2013 w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe". W tym naborze zakres przedsięwzięć na które można otrzymać wsparcie został zawężony w stosunku do poprzedniego naboru. Tym razem na wsparcie będą mogły liczyć tylko inwestycje związane z ochroną zasobów genetycznych ryb oraz wspierające wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik stosowanych w chowie i hodowli ryb. W tym drugim przypadku dofinansowanie można dostać jedynie na operacje realizowane w ramach pakietu pierwszego w zakresie wypełnienia łącznie wszystkich wymogów w nim określonych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z 7 września 2009 roku i na przedsięwzięcia wykonywane w ramach pakietu drugiego w zakresie wymogu 8, dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat wsparcia udzielanego przez ARiMR na "Działania wodno-środowiskowe", zapraszamy na przygotowane w każdym Oddziale Regionalnym specjalne szkolenia. Poprowadzą je doświadczeni specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy wyjaśnią wszystkie wątpliwości i odpowiedzą na pytania dotyczące takiego wsparcia. Prosimy o zapoznanie się z terminy i miejscami w których odbędą się  szkolenia w poszczególnych oddziałach regionalnych - otwórz.

Wnioski o dofinansowanie działań wodno-środowiskowych będzie można składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym będzie realizowana operacja.

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny