Wiadomości PROW

ARiMR przekazał bankom pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych


Ta  kwota pozwoli na przyznanie przez banki współpracujące z ARiMR kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 750 mln zł.

Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków kredytowych w następujących bankach współpracujących z ARiMR:

    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
    SGB Bank S.A.
    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
    Bank Zachodni WBK S.A.
    ING Bank Śląski S.A.
    Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

    na zakup gruntów rolnych (nKZ),
    na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),
    na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
    na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
    na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),
    dla młodych rolników (nMR),
    dla grup producentów rolnych (nGP),

Z warunkami udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych można zapoznać się w zakładce "Pomoc krajowa". 
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny