Wiadomości PROW

Będą dodatkowe pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

Pieniądze te będą dostępne od 5 listopada br. na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". W ten sposób banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić dla rolników akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić.  O kredyty CSK można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. i Banku PEKAO S.A. Komunikat Prezesa ARiMR Zbigniewa Banaszkiewicza w tej sprawie, został zamieszczony 26 października br. na portalu internetowym Agencji (zobacz). W 2012 r. Agencja przekazał bankom na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału już 6 mln zł.

Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się alternatywą dla, udzielanych od wielu lat przez banki współpracujące z Agencją, kredytów inwestycyjnych, do oprocentowania których dopłaca ARiMR. Nowy rodzaj kredytów (CSK) charakteryzował się tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach: pierwszy - 75% kwoty pomocy rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, drugą - 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny