Wiadomości PROW

Kredyty klęskowe

ARiMR chce także dopłacić 2,8 mln złotych do kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01 i nKL02) o które rolnik może się starać w:

•    Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
•    SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych
•     Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
•    ING Banku Śląskim S.A.
•    Banku PEKAO S.A.
•     Banku BZ WBK S.A.

Kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od rodzaju poniesionych strat, w ramach następujących linii kredytowych:

•    nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,

•    nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR jest uzależnione od tego czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych. Obecnie jeżeli rolnik zawarł takie ubezpieczenie w skali roku zapłaci jedynie 1,5% należnego bankowi oprocentowania. Natomiast jeżeli nie posiada takiego ubezpieczanie oprocentowanie, które będzie musiał opłacić wyniesie 2,8125%. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokryje za niego ARiMR.

Pieniądze na kredyty z linii CSK jak i kredyty klęskowe są dostępne od 23 stycznia 2014 r.

Źródło: ARiMR

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:


W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

7,4 mln złotych dopłaty do kredytów inwestycyjnych
 
Kredyty z częściową spłatą kapitału
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny