Wiadomości PROW

Kredyty z częściową spłatą kapitału

Jak podaje ARiMR instytucja ta chce przekazać 10 mln złotych bankom na dopłaty do udzielonych kredytów z częściową spłata kapitału (linia kredytowa CSK).

Banki, w których rolnik może się starać o taki kredyt to:
•    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
•    SGB-Bank  S.A  i zrzeszone Banki Spółdzielcze
•    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
•     ING Bank Śląski S.A.
•     Bank PEKAO S.A

Po raz pierwszy Kredyty CSK, zostały wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych,  w wypadku których Agencja płaciła za kredytobiorców część  należnego bankom  oprocentowania. Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania.

Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35% całości otrzymanego kredytu. Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch ratach. W pierwszym racie  rolnik otrzymuje - 75% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25% dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu.  Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

Źródło: ARiMR

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?


Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny