Wiadomości PROW

MRiRW otrzyma dofinansowanie ze środków Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji

Wniosek został zatwierdzony do dofinansowania zadania inwestycyjnego, w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) z części 5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Opisane we wniosku inwestycje będą realizowane w latach 2013 – 2014. Prace będą obejmowały wykonanie zadań termomodernizacyjnych w budynku ministerstwa położonym przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. Będzie to m.in.: montaż instalacji solarnej na dachu budynku z przeznaczeniem do wspomagania wytwarzania c.w.u., wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego budynku, wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także ocieplenia stropodachu.

W wyniku prac termo modernizacyjnych przewiduje się uzyskanie oszczędności energii cieplnej w wysokości 5162,15 GJ/rok i energii elektrycznej w wysokości 137,42 MWh/rok oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery o 605,48 ton/rok. Całkowity koszt zadania, według dokumentacji projektowej, wynosi 4.229.640 zł natomiast kwota dofinansowania 3.979.560 zł.

 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny