Wiadomości PROW

Od 6 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy m.in. na tworzenie lub restrukturyzację uznanych organizacji producentów ryb

Termin ten podał do publicznej wiadomości 20 czerwca, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika "Rzeczpospolita".   

Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli od 6 do 19 lipca przyjmowane będą tylko wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych lub restrukturyzację istniejących uznanych organizacji producentów ryb . Będą one mogły także złożyć wnioski o przyznanie wsparcia na opracowanie lub realizację istniejących planów poprawy jakości produktów rybnych. Preferencje dla   uznanych organizacji producentów ryb w przyznawaniu pomocy w ramach PO RYBY 2007 -2013 wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim takie organizacje są gwarantem wysokiej jakości produktów wytwarzanych przez ich członków. Ponadto zorganizowanym grupom, łatwiej jest konkurować na rynku europejskim i światowym poprzez np. odpowiednią promocję i działania marketingowe. Ważne jest także, iż to grupy producentów mają bardzo duży wpływ na stabilne ceny produktów rybnych.

Następnie, czyli od 20 lipca do 3 sierpnia będzie można składać w ARiMR wnioski na wszystkie operacje objęte zakresem środka 3.1 "Działania wspólne", które dotyczyć mogą m.in.  poprawy kwalifikacji zawodowych realizowanych podczas szkoleń, praktyk, seminariów czy konferencji, a także  dofinansowanie kosztów współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami działającymi w sektorze rybackim.  Ponadto wnioskodawcy będą mogli się  ubiegać się o wsparcie na promocję selektywnych metod i narzędzi połowowych czyli np. używanie sieci o odpowiednio dużych oczkach, uniemożliwiających połów zbyt małych ryb, jak również o dofinansowanie działań propagujących poprawę higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie.

Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny