Wiadomości PROW

PROW 2014 -2020 - Będą pieniądze na działania informacyjne wśród rolników

W nowy projekcie rozporządzenia PROW 2014 -2020 znalazły się pieniądze na inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej i leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji oraz na działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania.

Beneficjentami tych działań będą mogli zostać:
•    Jednostki naukowe i uczelnie wyższe
•    Publiczne podmioty doradcze
•    Szkoły rolnicze lub leśne, centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, organy administracji rządowej
•    Podmioty prowadzące działalność szkoleniową

Pomoc beneficjentom będzie przyznawana na:
•    Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych
•    Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego
•    Zakup sprzętu, materiałów, usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem działań demonstracyjnych i informacyjnych wśród rolników

Każdy beneficjent będzie musiał wykazać się dysponowaniem odpowiednim personelem, w tym kadrą dydaktyczną, posiadaniem bazy dydaktyczno-lokalowej, oraz posiadać odpowiednie doświadczenie w organizacji tego typu działań.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny