Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy


Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają konsultacje społeczne projektu PROW 2014-2020.
Wśród rolników sporo kontrowersji wzbudza projekt rozporządzenia obejmujący program rolnośrodowiskowy z PROW 2014-2020.


Zgodnie z nowymi założeniami program rolnośrodowiskowy będzie obejmował następujące pakiety rolnośrodowiskowe:
•    Pakiet 1 - Rolnictwo zrównoważone
•    Pakiet 2 i 3 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000             oraz cenne siedliska poza obszarami Natura 2000
•    Pakiet 4 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
•    Pakiet 5 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
•    Pakiet 6 – Ochrona gleb i wód
•    Pakiet 7 – Strefy buforowe i miedze śródpolne
•    Rolnictwo ekologiczne – osobny program
     - Pakiet 1 – Uprawy rolnicze
     - Pakiet 2 - Uprawy warzywne
     - Pakiet 3 – Uprawy sadownicze + jagodowe
     - Pakiet 4 - Uprawy paszowe


Według projektu rozporządzenia PROW 2014 -2020 w wielu pakietach rolnośrodowiskowych ma być drastycznie ograniczona powierzchnia gruntów uprawniona do dopłat rolnośrodowiskowych, co wzbudza spore emocje wśród przyszłych beneficjentów.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny