Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020.


Do głównych celów tego pakietu należy: poprawa bytowania zagrożonych gatunków ptaków oraz ochrona cennych siedlisk poprzez stosowanie tradycyjnych, ekstensywnych sposobów użytkowania tych siedlisk.


Do wymogów pakietu zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Przestrzeganie wymogów w zależności od rodzaju cennego siedliska oraz od występujących gatunków ptaków
•    Posiadanie ekspertyzy przyrodniczej
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego


Płatności w ramach pakietu 4 cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Powierzchnia między 10 a 20 ha będzie się kwalifikować do wypłaty 50 % stawki płatności.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020 – Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnychWszystkie wiadomości


Patronat medialny