Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24.01.2014 roku rozpoczął się już kolejny III etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020.


Uwagi odnośnie nowego projektu PRO2W 2014-2020 będzie można przekazać do dnia 10 lutego 2014 roku wyłącznie na udostępnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi formularzu elektronicznym.


Według projektu rozporządzenia PROW 2014 -2020 beneficjenci będą mogli skorzystać z takich działań jak: modernizacja gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, scalanie gruntów, systemy, jakości produktów rolnych i środków spożywczych, przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych czy usługi doradcze.


Po zakończeniu obecnego etapu konsultacji projekt PROW 2014-2020 zostanie przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie zostanie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską.


Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny