Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

Ochrona gleb i wód będzie 2 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020.


Głównym założeniem tego pakietu będzie odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną i wietrzną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie a także ochrona wód przez zanieczyszczeniami.


Do wymogów pakietu 2 ochrona gleb i wód zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Zastosowanie wsiewki polonowej, międzyplonu ozimego lub ścierniskowego
•    Niewznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca
•    Niestosowanie osadów ściekowych
•    Przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym
•    Niestosowanie pod międzyplon ozimy/ścierniskowy innych nawozów niż naturalne
•    Zakaz uprawy w plonie głównym tej samej rośliny
•    Możliwość spasania biomasy
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego


Płatności w ramach pakietu 2 ochrona gleb i wód będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Między 10 a 20 ha stawka zostanie pomniejszona do 50% płatności


Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020 – Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000Wszystkie wiadomości


Patronat medialny