Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dofinansowany z PROW 2014-2020.


Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekosystemów, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich a także produkowanie nasion lokalnych lub starych odmian roślin uprawnych oraz produkcja materiału siewnego


Do wymogów pakietu zaliczy się:


•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Uprawa lokalnych odmian roślin uprawnych
•    Przy wytwarzaniu materiału siewnego odmian amatorskich i regionalnych powierzchnia plantacji powinna być zgodna z przepisami o nasiennictwie
•    Maksymalna powierzchnia dla poszczególnych gatunków roślin to 5 ha w gospodarstwie
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego


Płatności w ramach pakietu 6 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Powierzchnia między 10 a 20 ha będzie się kwalifikować do wypłaty 50 % stawki płatności.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020 – Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny