Wiadomości PROW

PROW 2014-2020 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie finansowany z PROW 2014-2020.


Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez po przez hodowlę lokalnych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz obranych programem ochrony zasobów genetycznych.


Do wymogów pakietu zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Uczestniczenie w programie ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz)
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego


Płatności w ramach pakietu 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 wysokość wsparcia w ramach tego pakietu będzie uzależniona od liczby posiadanych przez rolnika ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich ( bydła, koni, owiec, świń i kóz).

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020 – Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny