Wiadomości PROW

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnictwo zrównoważone ma być dotowane w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego .


Rolnictwo zrównoważone ma promować racjonalne stosowanie nawozów przez co ograniczy się negatywny wpływ rolnictwa na środowisko oraz stosowanie prawidłowego doboru i następstwa roślin w postaci płodozmianu.


Do wymogów rolnictwa zrównoważonego zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Zastosowanie prawidłowego doboru i następstwa roślin w płodozmianie
•    Stosowanie w płodozmianie roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
•    Posiadanie analiza gleby na zawartość fosforu, potasu i magnezu w glebie
•    Coroczne opracowanie planu nawożenie w oparciu o analizę gleby
•    Nieprzekroczenie maksymalnej dawki azotu – 150 kg/ha
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego


Płatności w ramach pakietu  rolnictwo zrównoważone będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności  będzie można otrzymać  za powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

PROW 2014-2020

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny