Wiadomości PROW

PROW 2014-2020

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji prasowej zorganizowanej 13 stycznia 2014 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczone będzie 42,4 mld euro.


Pieniądze zostaną przeznaczone na dopłaty bezpośrednie w kwocie 23,7 mld euro, na PROW 13,5 mld euro, na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich 5,2 mld euro.
 

W ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej polscy rolnicy będą otrzymywać dopłaty bezpośrednie do hektara. Jak zapowiada minister rolnictwa Stanisław Kalemba dopłaty będą się wahać między 230 a 40 euro na hektar, przez co rolnicy otrzymają dopłaty już zbliżone do średniej unijnej.


W ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, do których zaliczają się takie działania jak: modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, program rolnośrodowiskowo-klimatyczny, rolnictwo ekologiczne.


Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają konsultacje społeczne projektu PROW 2014-2020.

 

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000Wszystkie wiadomości


Patronat medialny