Wiadomości PROW

Pomoc żywnościowa

Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 2013 do 28 lutego 2014. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do Komisji Europejskiej Polska i uzyskała poparcie Hiszpanii i Słowenii.

Rok 2013 to ostatni rok realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności UE, administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego.

W bieżącym roku dostawy żywności są realizowane od marca do grudnia 2013 do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Żywność jest przekazywana uprawnionym osobom najuboższym w całym kraju za pośrednictwem ok. 7 500 lokalnych organizacji charytatywnych i pożytku publicznego. Łącznie w ramach programu 2013 do organizacji charytatywnych, a za ich pośrednictwem do ok. 3 milionów osób potrzebujących, trafi ok. 99 tysięcy ton artykułów spożywczych z różnych grup towarowych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy.

Dotychczas program pomocy żywnościowej był finansowany z budżetu unijnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 2004 – 2013 Komisja Europejska przeznaczyła na realizację programu w Polsce środki finansowe i towary z zapasów interwencyjnych o łącznej wartości ok. 623 mln Euro tj. ok. 2,5 mld PLN. Od początku realizacji programu w Polsce do organizacji charytatywnych, za pośrednictwem ARR, dostarczono ponad 925 tys. ton gotowych artykułów spożywczych.

Obecnie w organach UE trwają prace legislacyjne zmierzające do uruchomienia od 2014 roku Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących, który będzie kontynuacją programu PEAD i będzie obejmował zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących prowadzone przez organizacje partnerskie.

Łączny budżet Funduszu na lata 2014-2020 to 3,5 mld euro. Środki finansowe na FEAD będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępne symulacje wskazują, że w ramach FEAD Polska mogłaby uzyskać łącznie z budżetu UE około 420 mln euro na lata 2014-2020, tj. około 60 mln euro rocznie. Kwoty te będą musiały być uzupełnione wkładem z budżetu państwa zgodnie z zasadą współfinansowania krajowego w wysokości 15%. Państwa członkowskie odpowiedzialne będą za opracowanie i realizację krajowych programów operacyjnych zatwierdzonych przez KE. Państwa członkowskie będą zobowiązane do stworzenia adekwatnych uregulowań instytucjonalnych umożliwiających realizację programów operacyjnych z zachowaniem zasad ochrony interesów finansowych UE.

W Polsce wdrażaniem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących będzie się zajmować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (instytucja zarządzająca) i Agencja Rynku Rolnego (instytucja pośrednicząca).

 Źródło: ARR

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

Dopłaty do materiału siewnego 2014


 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny