Wiadomości PROW

Rozpoczął się naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo ryb oraz działania wodno-środowiskowe. Pierwszego dnia ARiMR przyjęła 200 takich wniosków.

Wnioski o przyznanie pomocy na takie przedsięwzięcia można składać od 25  lipca  2012 r. do 23 sierpnia  2012 r. Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli do 7 sierpnia 2012 r. wnioski o wsparcie mogą składać jedynie mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Po upływie tego terminu wnioski będą mogły składać także inne podmioty.

Wnioski o dofinansowanie przyjmują  oddziały regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce położenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami, w którym będzie realizowana operacja. W pierwszym dniu naboru przyjęły one 34 wnioski, w których inwestorzy ubiegają się o przynanine im 93 mln zł dofinansowania.  

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania limitu środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

To nie jedyny nabór wniosków prowadzony przez ARiMR w tym terminie. Bowiem także od 25 lipca 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r., w swoich oddziałach  regionalnych Agencji, wnioski mogą składać osoby zainteresowane wsparciem z PO Ryby 2007-2013 w ramach środka 2.2 "Działania wodno-środowiskowe". W tym naborze zakres przedsięwzięć na które można otrzymać wsparcie został zawężony w stosunku do poprzedniego naboru. Tym razem na wsparcie będą mogły liczyć tylko inwestycje związane z ochroną zasobów genetycznych ryb oraz wspierające wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik stosowanych w chowie i hodowli ryb. W tym drugim przypadku dofinansowanie można dostać jedynie na operacje realizowane w ramach pakietu pierwszego w zakresie wypełnienia łącznie wszystkich wymogów w nim określonych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z 7 września 2009 roku i na przedsięwzięcia wykonywane w ramach pakietu drugiego w zakresie wymogu 8, dotyczącego położenia stawów danego gospodarstwa rolnego przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych na obszarze Natura 2000.

Aby ułatwić zainteresowanym skorzystanie z pomocy w ramach  "Działań wodno-środowiskowych", w każdym Oddziale Regionalnym odbyły się specjalne szkolenia. Przeprowadzili je doświadczeni specjaliści z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podczas tych spotkań można było wyjaśnić wszelkie  wątpliwości dotyczące pomocy udzielanej w tym działaniu.

Wnioski o dofinansowanie działań wodno-środowiskowych można składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu chowu lub hodowli, w którym będzie realizowana operacja. Pierwszego dnia naboru zaintersowani taką pomocą złożyli 166 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 84 mln zł wsparcia.  

Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny