Wiadomości PROW

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2012. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,1038 zł za euro.

Kurs ten wynosi 4,1038 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

W tym roku przyjęty kurs przeliczeniowy jest mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 4,4050 zł za euro.  Kurs ten jest niższy o 0,3012 zł.
Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.

Obowiązujące stawki  płatności bezpośrednich za 2012 r. zostaną opublikowane w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Planowane kwoty na realizację płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE - za 2012 r. w PLN

Rodzaj płatności
    

Planowane kwoty na realizację poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. w PLN

Jednolita płatność obszarowa (JPO)
    
10 278 138 926,11 zł


Oddzielna płatność z tytułu cukru
    
654 112 889,60 zł


Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów)
    
27 557 017,00 zł


Oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich
    
78 792 960 zł


Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych
    
123 114 000,00 zł


Płatność do krów
    
187 133 280,00 zł


Płatność do owiec
    
7 891 607,40 zł


Płatność do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu)
    
119 153 833,00 zł


ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od dnia 3 grudnia 2012 r.

Natomiast w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa naliczanie tegoroczny płatności dla rolników, którzy gospodarują w niekorzystnych warunkach lub trudnym ternie (tzw. dopłaty ONW). Ich wypłata rozpocznie się, zgodnie z unijnym prawem, od 16 października 2012 r. Na te płatności przeznaczono 1,3 mld zł.Wszystkie wiadomości


Patronat medialny