Wiadomości PROW

Sejm przyjął Izby Rolnicze

6 lutego odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu PROW 2014-2020. W spotkaniu tym uczestniczyli prezesi oraz delegaci Krajowej Rady Izb Rolniczych. Minister rolnictwa w trakcie posiedzenia przedstawił II wersję projektu PROW 2014-2020.

Niestety postulaty zmian projektu PROW 2014-2020 wysyłane w trakcie konsultacji publicznych nie zostały uwzględnione.

Do najważniejszych propozycji zmian projektu PROW 2014-2020 należą:

•    Rozszerzenie PROW 2014-2020 o inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej wsi
•    Uwzględnienie w zakresie PROW 2014-2020 zadań z zakresu regulacji stosunków wodnych i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych
•    Powierzenie samorządom województw większych zadań w zakresie wdrażania niektórych działań programu oraz zwiększenie ich roli w zakresie podziału środków
•    W ramach działania „ Premia dla młodych rolników” obniżenie progu wielkości ekonomicznej
•    W ramach działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych” możliwość zakupu maszyn używanych oraz możliwość wsparcia finansowego na zakup zwierząt hodowlanych, podniesienie kwoty pomocy na zakup maszyn i urządzeń do 300 tyś. zł
•    W ramach działania  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” podwyższenie kwoty pomocy
•    Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami
•    Możliwość realizacji działania „ Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach działania Leader
•    W ramach działania Rolnośrodowisko- klimatycznego i Rolnictwa Ekologicznego zniesienie degresywności powierzchni oraz rozszerzenie wariantu „ptasiego” na obszary poza Natura 2000
•    W ramach działania Rolnictwo Ekologiczne uniezależnienie finansowania od produkcji zwierzęcej
•    Zwaloryzowanie stawek płatności zalesionych

Łącznie na obszary wiejskie w latach 2014-2020 zaplanowane jest wydanie 42,4 mld euro. Pod względem pozyskiwania pieniędzy na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich Polska plasuje się na 5 miejscu za takimi krajami jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

Zobacz też:

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

Dopłaty do materiału siewnego 2014


 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny