Wiadomości PROW

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Stanisław Kalemba – minister rolnictwa poinformował, iż w roku 2014 znajdują się jeszcze pieniądze dla młodych rolników z PROW 2007-2013. Pieniądze mają zostać przesunięte z działań, których budżet nie został w pełni wykorzystany w tym z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.


Minister rolnictwa zapewnił, że wszystkie pieniądze z PROW 2007-1013 zostaną wykorzystane. Dotychczas wypłacono beneficjentom ponad 48 mld zł, co stanowi ok. 68 % puli przeznaczonej na ten cel. Ponad 90 % środków z PROW 2007-2013 jest już zakontraktowanych.


Środki na pomoc młodym rolnikom mają zostać uruchomione już na początku roku 2014, a pieniędzy ma starczyć dla 7-10 tyś. rolników.


Wnioski jak dotąd obsłuży ARiMR, a premia w ramach tego działania wyniesie 75 tyś złotych. Kwota, która zostanie przyznana młodemu rolnikowi w 70% będzie musiała być przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z zaplanowanym biznesplanem.


O premie dla młodego rolnika będzie mogła ubiegać się osoba, która: w dniu składania wniosku będzie pełnoletnia i nie przekroczy 40 lat, nie ma prawa do renty, posiada kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełniania wykształcenia, zamierza rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, lub rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pomoc, a do dnia wydania decyzji o przyznanie pomocy nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy.


Ostatni nabór w ramach młodego rolnika odbył się w roku 2011, dlatego zainteresowanie beneficjentów może przewyższyć budżet zaplanowany na to działanie.

 

Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

 Wszystkie wiadomości


Patronat medialny