Wiadomości PROW

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiegła zgodnie z planem

Do otrzymywania dopłaty ONW uprawnieni są rolnicy, którzy prowadzą działalność w niekorzystnych warunkach. Zaliczają się do nich gospodarujący na glebach słabej jakości, w trudnych warunkach klimatycznych, a także wszyscy, dla których ukształtowanie terenu stwarza ograniczenia w prowadzeniu działalności rolniczej (np. na obszarach górskich i podgórskich). Gospodarowanie na takich terenach wymaga dodatkowych nakładów pracy i aby je zrekompensować wprowadzone zostały dopłaty ONW.  W Polsce ponad połowa gruntów użytkowanych rolniczo, kwalifikuje się do objęcia takim wsparciem.

W 2011 r. wnioski o wsparcie na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW) złożyło w ARiMR nieco ponad 728 tys. rolników. Realizacja wypłat rozpoczęła się 17 października ubiegłego roku, a zgodnie z unijnymi przepisami zakończyła się 30 czerwca 2012 r.

Departament Komunikacji Społecznej/ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny