Wiadomości PROW

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy z PO RYBY 2007-2013 na inwestycje w rybołówstwie śródlądowym

Przedsiębiorcy ubiegają się w nich o przyznanie około 6,5 mln zł wsparcia. Może się spodziewać, że liczba wniosków, jak i  wynikająca z nich kwota dofinansowania będą wyższe, ponieważ istniała możliwość wysłania dokumentów pocztą i zapewne część zainteresowanych zdecydowała się skorzystać z tej drogi. Mogą one dotrzeć do ARiMR w ciągu kilku najbliższych dni i dopiero wtedy będzie można podsumować ten nabór wniosków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowała wnioski o dofinansowanie "Inwestycji w chów i hodowlę ryb" realizowanych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" od 8 do 21 czerwca 2012 r. Wsparcie można było otrzymać m.in. na odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejących obiektów służących do chowu i hodowli ryb, wyłącznie w zakresie budowli hydrotechnicznych takich jak mnichy, zastawki oraz jazy.

Termin naboru wniosków podał 22 maja 2012 r. do publicznej wiadomości, za pośrednictwem dziennika "Rzeczpospolita" oraz portalu internetowego Agencji Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej.

Wnioski o dofinansowanie należało składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, w którym będzie realizowana operacja związana z chowem i hodowlą ryb.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

ARiMRWszystkie wiadomości


Patronat medialny