Wiadomości PROW

Zwrot podatku akcyzowego 2014

Od 1 do 28 lutego 2014 roku można ubiegać się o częściowy zwrot pieniędzy wydanych na olej napędowy. 

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupionego oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014 roku. Natomiast faktury VAT za okres od 1 lutego do 31 lipca 2014 wykazujemy we wniosku między 1 sierpnia a 1 września 2014 roku.

Limit zwrotu podatku w roku 2014 wynosić będzie 81,70 zł pomnożona przez ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze będą wypłacane w 2 terminach:

•    2-30 kwiecień 2014, gdy rolnik złoży wniosek w 1 terminie
•    1-31 październik 2014, gdy rolnik złoży wniosek w 2 terminie

Wójt, burmistrz lub prezydent wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Pieniądze za zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta bądź przelewem na podany przez rolnika rachunek w złożonym przez niego wniosku.


Masz więcej pytań?

Zadzwoń tel.: 61 28 28 847

 

Zobacz też:

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

Młody rolnik 2014 - dla kogo premia ?

Dopłaty bezpośrednie 2014

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

PROW 2014-2020

Dopłaty do materiału siewnego 2014Wszystkie wiadomości


Patronat medialny