Pieniądze dla Polski w ramach WPR 2014-2020

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa Unia Europejska wypłaci ze swojego budżetu Polsce 114 mld euro w tym 82,5 mld euro na politykę spójności natomiast 32,1 mld euro przeznaczone będzie na politykę rolną.

Pieniądze zostaną rozdysponowane na:

•    Płatności bezpośrednie – 23,7 mld euro
•    PROW – 13,5 mld euro
•    Polityka spójności – 5,2 mld euro

Porównując do budżetu na lata 2007-2013 na płatności bezpośrednie Unia Europejska przeznaczy o 1,7 mld euro więcej pieniędzy. Po dołożeniu z budżetu krajowego 230 mln euro płatności bezpośrednie w latach 2014-2020 będą wynosić ok 240 euro/ha, przez co znacznie zbliżymy się do średniej unijnej. Na PROW 2014-2020 Polska z własnych środków dołoży 4,9 mld euro a łącznie z polityką spójności będzie dysponować kwotą 18,7 mld euro.

Łącznie na obszary wiejskie w latach 2014-2020 zaplanowane jest wydanie 42,4 mld euro. Pod względem pozyskiwania pieniędzy na płatności bezpośrednie i rozwój obszarów wiejskich Polska plasuje się na 5 miejscu za takimi krajami jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Włochy.