PROW 2014-2020 – Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020.

Do głównych celów tego pakietu należy: poprawa bytowania zagrożonych gatunków ptaków oraz ochrona cennych siedlisk poprzez stosowanie tradycyjnych, ekstensywnych sposobów użytkowania tych siedlisk.

Do wymogów pakietu zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Przestrzeganie wymogów w zależności od rodzaju cennego siedliska oraz od występujących gatunków ptaków
•    Posiadanie ekspertyzy przyrodniczej
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego

Płatności w ramach pakietu 4 cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Powierzchnia między 10 a 20 ha będzie się kwalifikować do wypłaty 50 % stawki płatności.