PROW 2014-2020 – Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Pakiet 5 Cenne siedliska  poza obszarami  Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020.

Do głównych zadań tego pakietu należy: ograniczenie nawożenia, stosowanie odpowiednich ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu na łąkach i pastwiskach cennych przyrodniczo a znajdujących się poza obszarami Natura 2000.

Do wymogów pakietu zaliczy się:

•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Przestrzeganie wymogów w zależności od rodzaju cennego siedliska
•    Posiadanie ekspertyzy przyrodniczej
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego

Płatności w ramach pakietu 5 cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Powierzchnia między 10 a 20 ha będzie się kwalifikować do wypłaty 50 % stawki płatności.