PROW 2014-2020 – Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

W ramach PROW 2014-2020 pomoc dla małych gospodarstw rolnych będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa. Przebudowa będzie polegać na zasadniczych zmianach w gospodarstwie prowadzących do poprawy konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej.

Pomoc w wysokości  60 tyś. złotych będzie przyznawana w formie premii i wypłacana będzie w dwóch ratach. Wysokość pierwszej raty wyniesie 80% kwoty pomocy, wypłata drugiej raty w wysokości 20 % będzie uzależniona od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Kto może skorzystać z pomocy?:

•    Rolnik prowadzący działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej ubezpieczony w KRUS
•    Wielkość ekonomiczna gospodarcza beneficjenta nie może przekroczyć 15 tyś. euro
•    Rolnik nie będący beneficjentem działań: ułatwianie startu młodym rolnikom, modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z PROW 2007-2013 oraz z tych samych działań w ramach PROW 2014-2020.

Preferencjami w  przyznaniu pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw z PROW 2014-2020 będzie objęta: ekologiczna produkcja rolnicza, działania zespołowe rolników dostarczających większą partię produktu oraz gdy operacja dotyczy więcej niż jednego etapu produkcji.