PROW 2014-2020 – Rolnictwo ekologiczne

Według projektu PROW 2014-2020 rolnictwo ekologiczne będzie odrębnie dotowanym działaniem.

Głównym zadaniem rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolnika, który postanowi utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy w ramach rolnictwa ekologicznego będą podlegać kontrolom jednostek certyfikujących.

W ramach działania rolnictwo ekologiczne będzie można skorzystać z pakietów:
•    Pakiet 1. Uprawy rolnicze
•    Pakiet 2. Uprawy warzywne
•    Pakiet 3. Uprawy zielarskie
•    Pakiet 4. Uprawy sadownicze
•    Pakiet 5. Uprawy paszowe

Płatności w ramach działania rolnictwo ekologiczne z PROW 2014-2020 będą przyznawane do 30 ha w odniesieniu do całkowitej powierzchni, która może być wspierana w ramach gospodarstwa rolnego.

W pakiecie 1 uprawy rolnicze 100 % płatności będzie przyznawana od 0,1 do 20 ha natomiast 50 % stawki za powierzchnię 20,01-30 ha.   W pakiecie 2 uprawy warzywne 100 % płatności będzie przyznawana od 0,1 do 15 ha natomiast 50 % stawki za powierzchnię 15,01-30 ha.   W pakiecie 3 uprawy zielarskie 100 % płatności będzie przyznawana od 0,1 do 10 ha. W pakiecie 4 uprawy sadownicze 100 % płatności będzie przyznawana od 0,1 do 10 ha natomiast 50 % stawki za powierzchnię 10,01-20 ha. W pakiecie 5 uprawy paszowe 100 % płatności będzie przyznawana od 0,1 do 15 ha.