PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dofinansowany z PROW 2014-2020.

Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekosystemów, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich a także produkowanie nasion lokalnych lub starych odmian roślin uprawnych oraz produkcja materiału siewnego

Do wymogów pakietu zaliczy się:

•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Uprawa lokalnych odmian roślin uprawnych
•    Przy wytwarzaniu materiału siewnego odmian amatorskich i regionalnych powierzchnia plantacji powinna być zgodna z przepisami o nasiennictwie
•    Maksymalna powierzchnia dla poszczególnych gatunków roślin to 5 ha w gospodarstwie
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego

Płatności w ramach pakietu 6 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 100 % stawki płatności będzie można otrzymać za powierzchnię od 0,1 ha do 10 ha. Powierzchnia między 10 a 20 ha będzie się kwalifikować do wypłaty 50 % stawki płatności.