PROW 2014-2020 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie finansowany z PROW 2014-2020.

Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez po przez hodowlę lokalnych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz obranych programem ochrony zasobów genetycznych.

Do wymogów pakietu zaliczy się:
•    Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha
•    Uczestniczenie w programie ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz)
•    Posiadanie planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznego

Płatności w ramach pakietu 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie będą przyznawane corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania a zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 wysokość wsparcia w ramach tego pakietu będzie uzależniona od liczby posiadanych przez rolnika ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich ( bydła, koni, owiec, świń i kóz).