Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Dopłaty bezpośrednie 2015

  Ostateczną propozycję podziału pieniędzy na dopłaty bezpośrednie na lata 2015 -2020 wysłał resort rolnictwa do Brukseli.

  Rolnicy, którzy w 2014 roku ubiegali się o wsparcie bezpośrednie, tak jak dotychczas otrzymają  od ARiMR wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym.
  Wnioski rolnik będzie musiał składać do Biur Powiatowych ARiMR.

  Terminy przyjmowania wniosków nie ulegną zmianie, czyli każdy rolnik zobowiązany będzie do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 czerwca.

  Najistotniejszą zmianą w systemie płatności bezpośrednich będzie rodzaj płatności, o które rolnik będzie mógł się ubiegać.

  Rodzaje dopłat bezpośrednich od 2015 roku:
  •    Jednolita Płatność obszarowa (JPO)
  •    Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność na zazielenienie)
  •    Płatność dla młodych rolników
  •    Płatność dodatkowa
  •    Płatność związana z produkcją
  •    Płatność w ramach wsparcia krajowego

  Zgodnie z ustaleniami dopłaty bezpośrednie będą nieco wyższe niż za 2014 rok i bardzo zbliżone do dopłat z roku 2013.