Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Dopłaty bezpośrednie 2015 – Płatność na zazielenienie

  Każdy rolnik starając się o dopłaty bezpośrednie 2015 otrzyma także płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska czyli tzw. płatność na zazielenienie.

  Z obowiązku realizacji praktyk rolniczych z tytułu zazielenienia będą zwolnieni rolnicy, którzy:

  • Użytkują rolniczo na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków rolnych
  • Planują w 2015 roku przystąpić do systemu dla małych gospodarstw
  • Prowadzą gospodarstwo ekologiczne
  • Otrzymane płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania

  Praktyki rolnicze z tytułu zazieleniania:

  • Dywersyfikacja upraw
  • Utrzymanie trwałych użytków zielonych
  • Utrzymanie obszarów proekologicznych

  Szacunkowa stawka płatności z tytułu zazielenienia wyniesie ok 74 Euro na każdy hektar kwalifikujący się do jednolitej płatności obszarowej.