Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Dopłaty bezpośrednie 2015 – rolnik aktywny zawodowo

  Od 2015 roku w nowym systemie wsparcia bezpośredniego tylko rolnik aktywny zawodowo będzie mógł starać się o dopłaty bezpośrednie.

  W przypadku polskich rolników, każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w 2014 roku otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich nie większą niż 5000 euro zostanie automatycznie uznany za rolnika aktywnego zawodowo i uczestnictwo w systemie wsparcia nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

  W pozostałych przypadkach rolnik jest aktywny zawodowo, gdy:

  • roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za które dowody takie są dostępne
  • działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego i będzie stanowić co najmniej 1/3 całości przychodów danego podmiotu
  • główna działalność gospodarcza stanowi wykonywanie działalności rolniczej
   Z płatności bezpośrednich zostaną wyłączone podmioty:
  • administrujące portami lotniczymi
  • administrujące wodociągami
  • administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
  • świadczące usługi przewozu kolejowego
  • świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

  Zgodnie z powyższymi wymogami szacuje się, iż 91 % rolników uznanych zostanie za rolników aktywnych zawodowo.