Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Dopłaty bezpośrednie 2015 – stawki dopłat

  214 euro mogą średnio wynieść dopłaty bezpośrednie do hektara w przyszłym roku, należy jednak pamiętać, iż płatność uzależniona będzie między innymi od tego co będzie uprawiać i hodować

  Przewidywane wysokości stawek poszczególnych schematów w ramach płatności bezpośrednich na 2015 rok:

  • Jednolita płatność obszarowa (JPO) – 110 euro/ha
  • Płatność za zazielenienie – 74 euro/ha
  • Bydło – 70 euro/sztukę
  • Krowy – 70 euro/sztukę
  • Owce – 25 euro/sztukę
  • Kozy – 15 euro/sztukę
  • Rośliny wysokobiałkowe – 326 euro/ha
  • Chmiel – 480 euro/ha
  • Skrobia – 400 euro/ha
  • Buraki cukrowe – 400 euro/ha
  • Pomidory – 400 euro/ha
  • Owoce miękkie – 250 euro/ha
  • Len – 200 euro/ha
  • Konopie włókniste – 200 euro/ha
  • Płatność dla młodych rolników – 62 euro/ha
  • Płatność dodatkowa – 41 euro/ha
  • Płatność dla małych gospodarstw – do 1250 euro/ha

  Jak widać wysokości stawek poszczególnych schematów jest bardzo zróżnicowana . Hitem wśród rolników mogą się okazać rośliny wysokobiałkowe Grupa ta będzie się zaliczać do obszarów proekologicznych, które będą obowiązywać wszystkie gospodarstwa powyżej 15 ha jak i atrakcyjna będzie wysokość stawki dopłat za uprawę tych roślin.