Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Płatność na zazielenienie 2015 – dywersyfikacja upraw

  Obowiązkowa praktyka dywersyfikacji upraw będzie dotyczyła rolników posiadających powyżej 10 ha gruntów ornych w tym również nie deklarowanych do jednolitej płatności obszarowej.

  Praktyka dywersyfikacji upraw zależeć będzie od powierzchni gruntów ornych:

  • Powierzchnia 10-30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie więcej niż 75% gruntów ornych
  • Powierzchnia powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum 3 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 % gruntów ornych, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 % gruntów ornych

  Do różnej uprawy zalicza się:

  • Uprawę dowolnego rodzaju zdefiniowanego w klasyfikacji botanicznej upraw
  • Uprawę dowolnego gatunku w przypadku rodziny: kapustowate, psiankowate, dyniowate
  • Grunt ugorowany
  • Trawa lub inne pastewne rośliny zielone

  Dodatkowo z obowiązku dywersyfikacji upraw zwolnieni będą rolnicy, gdy na gospodarstwie:

  • Ponad 75 % kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, lub które stanowią grunt ugorowany lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha
  • Ponad 50 % obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku za poprzedni rok oraz wszystkie grunty orne uprawiane są przy wykorzystaniu innej uprawy w porównaniu z uprawą w poprzednim roku kalendarzowym
  • Prowadzony jest Pakiet rolnictwo zrównoważone lub Pakiet ochrona gleb i wód w ramach działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 lub Pakiet ochrona gleb wód w ramach PROW 2007-2014

  Zgodnie z prognozą szacuję się, iż ok. 83 % gospodarstw rolnych w Polsce zwolnionych będzie z obowiązku dywersyfikacji upraw w ramach płatności na zazielenienie.