Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Płatność na zazielenienie 2015 – obszary proekologiczne

  Obszar proekologiczny w ramach płatności na zazielenienie będzie dotyczył rolników posiadających powyżej 15 ha gruntów ornych i będzie musiał  stanowić obszar przynajmniej 5 % gruntów ornych gospodarstwa.

  Do obszarów proekologicznych będzie można zaliczyć:

  •    Grunty ugorowane
  •    Elementy krajobrazu
  •    Strefy buforowe
  •    Pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu
  •    Zagajniki o krótkiej rotacji
  •    Obszary zalesione
  •    Międzyplony i pokrywa zielona
  •    Uprawy wiążące azot

  Dodatkowo z obowiązku posiadania obszaru proekologicznego będą zwolnione gospodarstwa, w których ponad 75 % kwalifikujących się gruntów rolnych to:

  •    Trwałe użytki zielone
  •    Grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielonych
  •     Uprawy rosnące pod wodą przez znaczną część roku lub cyklu produkcji,
  •    Grunty ugorowane
  •     Objęte uprawą roślin strączkowych oraz pod warunkiem
  •    Dla wszystkich wymienionych punktów będzie spełniony dodatkowy warunek: pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha