Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Ekologiczny chów zwierząt

    Metody ekologicznej produkcji zwierzęcej:

    • zachowanie dobrostanu zwierząt poprzez odpowiednią powierzchnię pomieszczeń, zapewniony dostęp do wybiegów i chowu pastwiskowego
    • wykorzystanie pasz wytworzonych metodami ekologicznymi w żywieniu zwierząt
    • profilaktyczne stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych i antybiotyków jest zabronione

    Jaka ekologiczna produkcja zwierzęca byłaby najlepsza dla Twojego gospodarstwa?