Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Jednostki certyfikujące

    Działalność w rolnictwie ekologicznym należy zgłosić  wybranej Jednostce Certyfikującej upoważnionej do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym. Proces przestawiania trwa minimum dwa lata podczas których dokonuje się specyficznych badań gleb i materiału roślinnego w celu ocenienia czy stan środowiska pozwala na produkcję ekologiczną. Jeśli gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi nadawany jest mu certyfikat, który ważny jest na rok i przedłużany jest po corocznej ocenie.