Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Plan rolnośrodowiskowy

    Przystępując do programu rolnośrodowiskowego rolnik zobowiązany jest do złożenia w ARiMR niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem i do prowadzenia ich przez pięć lat.

    Podstawowym dokumentem jest plan rolnośrodowiskowy.

    Plan działalności rolnośrodwiskowej jest dokumentem zawierającym informacje o rolniku, jego gospodarstwie oraz planie działań i zabiegów, które mają być wykonane w gospodarstwie w czasie 5 lat realizacji zobowiązania, zgodnych z wymogami wybranych wariantów programu.

    Rolnik przechowuje w gospodarstwie przez cały okres realizacji zobowiązania plan rolno środowiskowy oraz  kopie wniosków rolnośrodowiskowych, ze względu na zachowanie zgodności wypełnianych w różnych latach realizacji dokumentów. Wobec tego plan powinien być przygotowany przed wypełnieniem i złożeniem wniosku rolnośrodowiskowego.

    Opracowaniem planu rolnośrodowiskowego zajmuje się doradca rolnośrodowiskowy.