Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Rolnictwo ekologiczne

  Rolnictwo ekologiczne to alternatywna metoda gospodarowania  o zrównoważonej produkcji roślinnej jaki i zwierzęcej w obrębie danego gospodarstwa oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych metodami technologicznymi.
  Główne założenia rolnictwa ekologicznego:

  • wykluczenie stosowania nawozów i pestycydów, które mogą być szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, a ich pozostałości gromadzą się w produktach
  • uprawa przystosowana do danego terenu wraz z płodozmianem sprzyjającym naturalnej żyzności gleby i hodowlą dostosowaną do określonego areału
  • wytwarzanie żywności , która człowiekowi pomaga, nie szkodzi
  • harmonijny związek pomiędzy produkcją roślinną  i zwierzęcą
  • stworzenie zwierzętom optymalnych warunków bytu oraz ich żywienie oparte na paszach z własnego gospodarstwa
  • podstawowymi nawozami są nawozy organiczne
  • maksymalne ożywienie- aktywizacja biologiczna gleby, gleba przez cały rok pokryta roślinnością
  • naturalna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami

  Dopłaty do rolnictwa ekologicznego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) w ramach pakietu: Rolnictwo Ekologiczne:

   

  Warianty rolnośrodowiskowe
  Wysokość płatności (zł)
  Wariant 2.1 Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)
  790zł/ha
  Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
  840zł/ha
  Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)
  260 zł/ha
  Wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
  330zł/ha
  Wariant 2.5 Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)
  1300zł/ha
  Wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)
  1550zł/ha
  Wariant 2.7 Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)
  1050zł/ha
  Wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)
  1150zł/ha
  Wariant 2.9 Uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
  1540zł/ha
  Wariant 2.10 Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)
  1800zł/ha
  Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
  650zł/ha
  Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)
  800zł/ha