Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Uprawy ekologiczne

  Metody ekologiczne w produkcji roślinnej:

  • komponowanie właściwego płodozmianu uwzględniającego rośliny strukturotwórcze i zwiększające zawartość materii organicznej w glebie (np. rośliny motylkowe)
  • przykrycie powierzchni gleby roślinnością przez jak najdłuższy okres w roku
  • utrzymanie żyzności gleby przez nawożenie organicznymi nawozami wytworzonymi w gospodarstwie (kompost, obornik, nawozy zielone)
  • nawożenie mineralne jest ograniczone do mączek skalnych (wymienionych w Rozporządzeniu Rady (WE) 2092/91)
  • dozwolone jest jedynie odchwaszczanie mechaniczne
  • do walki z chorobami i szkodnikami stosuje się agrotechniczne metody tj. odpowiednie następstwo i sąsiedztwo roślin oraz preparaty biologiczne
  • materiał siewny i sadzeniowy musi być ekologiczny

  Jakie uprawy ekologiczne są najlepsze dla Twojego gospodarstwa?