Polska
kontakt@doradcaprow.pl

Płatności rolnośrodowiskowe 2015

  Od 2015 roku w nowym systemie wsparcia bezpośredniego tylko rolnik aktywny zawodowo będzie mógł starać się o dopłaty bezpośrednie.

  W przypadku polskich rolników, każdy beneficjent wsparcia bezpośredniego, który w 2014 roku otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich nie większą niż 5000 euro zostanie automatycznie uznany za rolnika aktywnego zawodowo i uczestnictwo w systemie wsparcia nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami.

  W pozostałych przypadkach rolnik jest aktywny zawodowo, gdy:

  •    roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za które dowody takie są dostępne
  •    działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego i będzie stanowić co najmniej 1/3 całości przychodów danego podmiotu
  •    główna działalność gospodarcza stanowi wykonywanie działalności rolniczej
  Z płatności bezpośrednich zostaną wyłączone podmioty:
  •    administrujące portami lotniczymi
  •    administrujące wodociągami
  •    administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
  •    świadczące usługi przewozu kolejowego
  •    świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

  Zgodnie z powyższymi wymogami szacuje się, iż 91 % rolników uznanych zostanie za rolników aktywnych zawodowo.