Polska
kontakt@doradcaprow.pl

PROW 2014-2020

    Dnia 12 grudnia 2014 roku  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW 2014-2020). Na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczone będzie 42,4 mld euro.

    Pieniądze zostaną przeznaczone na dopłaty bezpośrednie w kwocie 23,7 mld euro, na PROW 13,5 mld euro, na wdrażanie polityki spójności na obszarach wiejskich 5,2 mld euro.
    W ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej polscy rolnicy będą otrzymywać dopłaty bezpośrednie do hektara. Jak zapowiada minister rolnictwa Stanisław Kalemba dopłaty będą się wahać między 230 a 40 euro na hektar, przez co rolnicy otrzymają dopłaty już zbliżone do średniej unijnej.

    W ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, do których zaliczają się takie działania jak: modernizacja gospodarstw rolnych, premia dla młodych rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, program rolnośrodowiskowo-klimatyczny, rolnictwo ekologiczne.